De Anarchassis Clootz deputatie

(hoofstukken 16 t/m 35), schilderij

Tarot

Ten opzichte van Het schip, de ets die Reuvers eerder over deze hoofdstukken maakte, valt op hoe het aantal verwijzingen en beeldelementen in het schilderij is toegenomen.

De foto’s van de reder in de hut van baleinen, Gregory Peck, het pictogram van Starbuck, het negerslaafje en mene mene tekel keren in het schilderij terug, maar soms enigszins gewijzigd, zoals het eerder gegeven voorbeeld van de bemanning in het vooronder met drie generaties Reuvers’. Achab en Pip worden in deze versie in verband gebracht met Tarotkaarten.

Het is geen toeval dat de karakteristieke pose van Kapitein Achab lijkt op de houding van de Tarotkaart van de Magiër. Melville baseerde de karakters van alle hoofdpersonen op Tarotkaarten. De kaart van Pip, de scheepsjongen, is de Dwaas en lijkt sprekend op de stereotype afbeelding van een weggelopen slaaf met zijn knapzak.

1/777

De twee onderkaken aan weerskanten van het schilderij houden verband met decoratie van de Pequod met walvistanden.

Op de foto van de haven van New Bedford, rechtsboven, staat 1/777 geschreven. Dat is het deel van de opbrengst van de reis dat Ismael krijgt toebedeeld als hij aanmonstert. Over de harpoen onder in het schilderij staat het teken van Queequec in de vorm van een Lemniscaat symbool, het oneindigheidsteken.

De adelaar

Onder de Amerikaanse adelaar, rechts van de haven van New Bedford, staat: “E pluribus unum”, uit vele een. Dit is een omkering van de metafoor waar de Anarchassis Cloots delegatie voor staat, de titel van het schilderij.
Melville vergelijkt de bemanning van de Pequod met een Anarchassis Clootz delegatie van alle eilanden ter wereld om de grote verscheidenheid te benadrukken.
Clootz was de zoon van een gefortuneerde kolenhandelaar uit Amsterdam die opdook in de Franse revolutie Hij bepleite in de Nationale Vergadering gelijkheid voor alle volken in de wereld. Om zijn betoog kracht bij te zetten omringde hij zich daarbij met een groep slecht verklede en geschminkte acteurs die de verschillende rassen van de wereld moesten voorstellen. Zijn portret staat midden onder in het schilderij.

Tomahawk

Boven het portretje van Clootz ligt de tomahawk van Queequec, een combinatie van een tabakspijp en een strijdbijl. Aan het eind van de achttiende eeuw populair bij de indianen maar in Engeland gefabriceerd.

Rond

Melville was gefascineerd door cirkels en spiralen, zoals de knoop of de ronde tekeningen boven de Tomahawk. Rechts de eerder besproken petitie van Melville, links een cirkelvormig getekend authentiek verslag van de uitroeiing van het dorp van de Pequod-indianen.

Alabama

Achter de foto van Pip zit een tabaksblad dat met het bankbiljet onder de zwarte knoop naar Alabama verwijst. Pip wordt gedreigd te worden teruggestuurd naar de slavenmarkt van Alabama als hij zich niet goed gedraagt. Het bankbiljet ernaast is een dollar, hier getoond vanwege de maçonnieke symboliek die in Moby Dick regelmatig terugkeert. Het biljet daaronder is Hellepoortgeld om de bewakers van het hiernamaals om te kopen. Rechts daarvan: een psalmenboek van Isaac Watts, waarvan elke matroos een exemplaar ontvangt bij het uitvaren.
Het teken boven het tabaksblad, dat oogt als een schematische voorstelling van de baarmoeder, is een Isis-symbool. Melville refereert in Moby Dick veelvuldig aan Egyptische mythologie. Achter het teken staan twee grafzerken, zeemansgraven, uit de kerk van New Bedford. Linksboven in de hoek: de onbestorven weduwe van Kapitein Achab. Midden boven: een takje hulst omdat de Pequod met kerst uitvaart.

Papiermaten

Melville categoriseerde de familie van walvissen aan de hand van papiermaten. Zo zijn de potvissen folio (aan weerzijden van de ets) en is de bruinvis, de kleinste, duodecimo: een postzegelformaat.