Etsen (1980-1987)

Charley heeft van kinds af aan getekend met kleurpotlood. Later begon hij te tekenen met een tekenpen en het stripverhaal over de Eiffeltoren tekende hij geheel met penseel.

Reuvers maakte in 1969 voor het eerst serieus kennis met de ets op een tentoonstelling van grafiek van Hercules Segers in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam. Etsen was in die tijd, net als zeefdrukken, een populaire kunstvorm. Dat had deels een politieke reden. Etsen kon je in grotere oplagen drukken waardoor kunst financieel toegankelijker werd voor een groter publiek.

Op de Gerrit Rietveld Academie was de techniek op dat moment zo populair dat Reuvers niet of nauwelijks in het etslokaal terecht kon. Pas tien jaar later, begin jaren tachtig leerde hij etsen van een collega waarmee hij samen de lay-out verzorgde van de BBK-krant, het vakblad van een beroepsvereniging van beeldend kunstenaars.

Vliegtuigcontainers

De eerste van de honderd etsen die Reuvers in de jaren tachtig maakte tonen onderwerpen als een groepje lukraak geparkeerde vliegtuigcontainers, een deel van een passagiersbrug in een verlaten luchthaven, bewakingscamera’s, drones en monitoren. De sfeer is dreigend door de strenge composities, de zware schaduwen en het vaak ontbreken van mensen. Hiermee weerspiegelen de etsen indirect de maatschappelijke spanningen en conflicten van het begin van de jaren tachtig.

Amsterdam jaren tachtig

Charley zat er middenin. Jongeren in de grote steden kraakten op een steeds grotere schaal huizen en gebouwen die vaak uit speculatieve overwegingen jarenlang leeg stonden. Een golf van ontruimingen van kraakpanden leidde tot een escalatie van geweld tussen krakers en ordestrijdkrachten.

Bij de ontruiming van een pand in de Vondelstraat moesten er pantservoertuigen worden ingezet om de op straat opgeworpen barricades te slechten. De ets die Charley over deze gebeurtenis maakte toont de veldslag niet maar een uitzicht vanuit een raam over de stad waarboven een helikopter pamfletten uitwerpt, vermoedelijk een paar straten verder. De gewelddadige ontruiming en de chaotische dagen die eraan voorafgingen staan in geheimzinnig contrast met de rustig en elegant neerdwarrelende pamfletten. De buurman die er in zijn raam aan de overkant naar staat te kijken onderstreept de voelbare tegenstelling tussen binnen en buiten, erbij zijn of niet.

Stille getuigen

Ook in andere etsen kiest Reuvers ervoor niet de strijd zelf te tonen, maar laat hij hoogstens de voorbereidingen erop zien of vestigt hij, onderkoeld en met gevoel voor detail, de aandacht op de stille getuigen ervan.

Een letterlijk voorbeeld daarvan de is een ets van een bewakingscamera; deze ets werd door het Amsterdams Gemeentearchief gekocht omdat in die tijd nog vrijwel niemand wist waar die onopvallende apparaatjes voor dienden die opeens in het stadsbeeld begonnen op te duiken.

Bewaking

Het viel Charley op hoe allerlei voordien neutrale plekken, zoals bouwplaatsen of snelwegen, opeens zwaar werden bewaakt.

Hij maakte hierover een reeks van drie etsen waarop drie verschillende types drones zijn afgebeeld die boven taferelen hangen met zware bewaking: een scene met enkele met verf bekladde busjes van de Militaire Eenheid op de bouwplaats van het nieuw te bouwen stadhuis en opera; een zwaar bewaakt transport van gevaarlijke stoffen; en een peloton van de Militaire Eenheid achter een indrukwekkend hekwerk, dat om de, in die tijd met protestacties belaagde kerncentrale of de militaire vliegbasis zou kunnen staan.

De scenes worden gecombineerd met een rubriek over het type drone dat is afgebeeld, met een barcode en een tijdsaanduiding. Hierdoor lijken de etsen op kaarten uit een archief. Deze bewerking en de manier waarop de drones het kader van de afbeelding doorbreken ontleent Reuvers uit het vocabulaire van het stripverhaal.

Invloed van het stripverhaal

De invloed van het stripverhaal is onder andere ook zichtbaar in het kikvorsperspectief van Reuvers’ ets over Lekkerkerk. In Lekkerkerk moest een nieuwbouwwijk worden afgebroken omdat de grond waarop de wijk was gebouwd zwaar vervuild bleek te zijn met giftige stoffen. Reuvers maakte er een post-apocalyptische ets over met mannen in gele veiligheidspakken en gasmaskers omringd door een roedel rondspringende, witte konijnen. Hij had gelezen dat er in een fabriek in België, waar met gevaarlijke stoffen werd gewerkt, kooien met konijnen werden neergezet zoals er vroeger kanaries in de kolenmijnen werden meegenomen om de mijnwerkers tegen giftige gassen te waarschuwen.

Marihuana

Met poptempels als Paradiso en alternatieve bolwerken als Fantasio en de Melkweg en de tientallen coffeeshops met gemakkelijk verkrijgbare marihuana was Amsterdam in de jaren tachtig een aantrekkelijke bestemming geworden voor duizenden alternatieve jongeren vanuit de hele wereld. De meesten hadden geen cent.

Charley werkte parttime in een Sleep-in in het stadscentrum waar rugzaktoeristen, hippies, drop-outs, zwervers en speedfreaks voor Fl. 3,50 per nacht konden overnachten. Charley hield er zo’n beetje de orde. Soms kwamen de bedreigingen van buitenaf -Tsjechische veiligheidsagenten die paspoorten van landgenoten wilden controleren -, soms van binnenuit – jongens die buiten de officiële huisdealer om probeerden te dealen.

Sidderaal

Charley woonde in een kraakpand dat hij na een aanbod van de gemeente anderhalf jaar later verruilde voor een klaslokaal in een voormalige lagere school in de Kinkerbuurt. Zijn beide kinderen werden er geboren. Voor zijn dochter maakte hij de ets over de sidderaal in het Aquarium van Artis. Zij was gefascineerd door de geheimzinnige vis in het troebele groene water. Charley was er al kind ook al van onder de indruk, vooral dat je de stroomstootjes die het blinde beest af en toe zacht knetterend uitzond (zijn manier om de omgeving te verkennen) op een metertje boven het aquarium kon aflezen.

Verschillende vormen van waarneming

Veel van de voorstellingen die Charley etste zijn voorzien van tijdsaanduidingen, barcodes of metertjes. Hij combineert daarmee verschillende vormen van waarneming in eenzelfde ets.

In een ets combineert hij bijvoorbeeld het beeld van een door een aardbeving instortend gebouw met de uitslag van een seismograaf. Het schudden van het gebouw suggereert hij door het gebouw met een bewegingsonscherpte weer te geven zoals je die van bewogen foto’s kent.

De neutrale wetenschappelijke registratie van het seismogram versterkt, paradoxaal genoeg, de emotionele impact van het beeld. Alsof het bewijs er wetenschappelijk bij wordt geleverd dat het drama niet is overdreven.

Verantwoording

Dat het Reuvers ernst was met die wetenschappelijke distantie en hij er geen genoegen mee nam om die distantie alleen maar te suggereren, zoals zijn vrienden hem adviseerden, blijkt uit zijn voornemen om het seismogram in het etsje te reproduceren met een zelfgebouwde seismograaf.

Om dit plan te realiseren bestelde hij bij een winkel voor modelbouw een stuk of twintig miniatuur cardankoppelingen. Dit bleek voor de weinig kapitaalkrachtige kunstenaar een absurde geldverspilling omdat de aaneenschakeling van al die koppelingen zoveel speling opleverde dat het apparaat tenslotte volstrekt onbetrouwbaar was.

Hij moest toegeven dat hij zich in zijn projecten soms teveel liet meeslepen en nam zich sedertdien voor om, voordat hij weer zo’n grote aankoop zou doen, eerst een briefje op de kalender te plakken en dan een week of wat later te kijken of de aanschaf nog steeds zo nodig was.